Thursday, December 3

Jag skulle gärna gå och hålla och ha sönder hennes hand. Skulle ännu hellre göra något, göra någonting jag kan.


xox

Emily

Follow this blog with bloglovin

Follow See Emily play