Sunday, September 27

Jag hade drömmar om att leka med vokalerna men lämnades med tystnaden som ekar i lokalerna.
Click the pic to get the source.

xox

Emily

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow See Emily play